201201.24
0

Rzeczpospolita z dnia 17 stycznia 2012 r.

FIRMA A KONSUMENT – Informacje o przedsiębiorcach mogą być zbiorem pod ochroną – Michał Kołtuniak.

Autor wskazuje, że od 1 stycznia 2012 r. zakres oddziaływania ustawy o ochronie danych osobowych rozszerzył się na dane prowadzących działalność gospodarczą. Konsekwencję powyższego stanowi fakt, iż od początku roku skończyła się możliwość wykorzystywania takich danych osobowych, jak np. imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych. Dotychczas wykorzystywanie danych przedsiębiorcy było jak najbardziej legalne, ponieważ nie podlegało pod przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Jednakże od 1 stycznia 2012 r. przepisy o ochronie danych osobowych dotyczą także informacji identyfikujących przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, o ile dla konkretnego stanu faktycznego będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy.

Zostaw komentarz