201501.14
0

Stosowanie w obrocie z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych może spowodować dotkliwe konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy.

Niewątpliwie przekonał się o tym jeden z ubezpieczycieli. Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów poprzez zamieszczenie w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia pojazdów” UOKiK nałożył karę w wysokości 5 306 391 zł. Od wydanej decyzji ubezpieczyciel odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednakże orzeczeniem z dnia 13.10.2014 r. Sąd oddalił odwołanie i zgodził się z argumentami UOKiK. UOKiK analizując ogólne warunki ubezpieczenia jednego z ubezpieczycieli zakwestionował aż 11 klauzul umownych.

Zastrzeżenie wzbudziło m. in. postanowienie zgodnie z którym ubezpieczyciel automatycznie odmawiał wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu lub jego wyposażenia, gdy konsument nie dostarczył oryginalnych kluczyków (lub wcześniej nie poinformował o ich dorobieniu) oraz dowodu rejestracyjnego. W opinii UOKiK konsekwencje uchybienia w/w obowiązków były zbyt surowe. Tym bardziej, że zgubienie dokumentów czy kluczyków mogło nie mieć żadnego wpływu na kradzież auta.

Ponadto UOKiK zakwestionował postanowienie umowne zobowiązujące konsumenta do skorzystania w razie wypadku z pomocy oferowanej przez producenta pojazdu w ramach gwarancji, a nie wykupionego ubezpieczenia. Zdaniem UOKiK ubezpieczyciel nie ma prawa żądać od konsumenta, który płaci na jego rzecz składki, aby skorzystał z gwarancji producenta auta zamiast dochodzić roszczeń od niego. W związku z powyższym UOKiK uznał, że poprzez stosowanie niedozwolonych klauzul umownych ubezpieczyciel naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na niego karę. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie przychylił się do argumentów powołanych przez przedsiębiorcę i oddalił jego odwołanie (sygn. akt XVII AmA 116/12). Należy przy tym przypomnieć, że z dniem 25.12.2014 r. znacząco uległy zmianie przepisy dotyczące praw konsumentów. W związku, z tym wiele postanowień zawartych w regulaminach czy wzorach umów, sporządzonych przed tą datą, mogą okazać się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszać zbiorowe interesy konsumentów.

Katarzyna Matuszczak

aplikant radcowski

Zostaw komentarz