201408.08
0

PIT/CIT:  Choć trudno to zaakceptować, to w zakresie opłat za autostrady i parkingi, trzeba pamiętać o niekorzystnej linii orzeczniczej.

Wstęp

Pracodawca, który kieruje swojego pracownika w podróż służbową ma nie lada problem. Chodzi o sytuację, w której pracownik jedzie własnym samochodem. Obie ustawy podatkowe wprowadzają w tym zakresie limit. Kosztem podatkowym jest tylko taka wartość wydatków ponoszonych na rzecz pracowników, z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w związku z odbyciem podróży służbowej, jaka mieści się w granicach limitu. Chodzi o ograniczenie wynikające z przemnożenia stawki za jeden kilometr oraz liczby faktycznie przejechanych przez pracownika kilometrów (zob. art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a PdopU). Taka regulacja obowiązuje także na gruncie PdofU (art. 23 ust. 1 pkt 36 lit. a).

Czy nie można jak za najem ?

Ukształtowane już orzecznictwo nie pozostawia obecnie żadnych wątpliwości, gdy idzie o czynsz za najem samochodu osobowego. Przypomnijmy, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 PdopU wyłącza z kosztów podatkowych wydatki z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika. Przepis ten przez wiele lat był zarzewiem licznych sporów. Organy jednolicie, a sądy – często, odmawiały podatnikom korzystającym z takich pojazdów na podstawie umów najmu, prawa do zaliczenia w koszty wydatków ponoszonych z tytułu czynszu. Jak wiemy w dn. 8.11.2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której przyznał, że czynsz za najem nie jest limitowany (DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005).

Wielu podatników miało nadzieję, że identycznie będą interpretowane przepisy, gdy idzie o wydatki ponoszone na autostrady i parkingi. Niestety orzecznictwo sądowe jest w tej materii niekorzystne. Przykładowo można tutaj wskazać wyrok NSA z dn. 7.06.2013 r. (II FSK 1945/11), jak też wyrok WSA w Warszawie z dn. 8.05.2014 r. (III SA/Wa 3005/13). Z rzeczonych wyroków wynika, że pojęcie „używanie samochodów na potrzeby podatnika” (vide: art. 16 ust. 1 pkt 30 PdopU i art. 23. ust. 1 pkt 36 lit. a PdofU) – to wyrażenia, które należy wykładać szeroko. W pojęciach tych mieszczą się nie tylko koszty wydatkowane na paliwo, ale także wydatki poniesione przez pracownika właśnie na opłaty autostradowe oraz parkingi.

Podsumowanie

Taki stan rzeczy jest trudny do zaakceptowania. Szczególnie, gdy się weźmie pod uwagę fakt, że polskie autostrady są najdroższe w Europie. Nie wspominając już o parkingach. Nie należą do rzadkości przypadki, gdzie doba parkingu hotelowego kosztuje 50 zł i więcej. Nie ulega zatem wątpliwości, że podatnik-pracodawca winien rozważyć, czy aby na pewno korzystnej jest wysyłanie pracownika w podróż służbową jego własnym autem.

Zostaw komentarz