201301.08
0

Podatnik VAT, który odliczył przy nabyciu artykułów spożywczych podatek VAT, a następnie przekazał te artykuły do zużycia przez swoich pracowników i kontrahentów – nie ma obowiązku naliczania VAT. Tak wynika z najnowszej interpretacji Ministr Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP2/443-1016/12-2/MN).
W swojej interpretacji indywidualnej z dnia 03 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że podatnik, który nabył takie artykuły spożywcze, jak woda, soki, kawa, herbata i cukier – aby następnie je przekazać do zużycia w ramach firmy – nie ma obowiązku naliczać podatku VAT. Organ opowiedział się zatem za liberalnym rozumieniem określenia „przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste”, o czym jest mowa wa rt. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak stwierdził organ w swojej interpretacji przez „cele osobiste” należy rozumieć potrzeby, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy lub innym, który łączy przekazującego i osobę otrzymującą towar. Zdaniem organu analiza powołanych przepisów (tut. wskazano art. 7 ust. 2 i także art. 8 ust. 2 vatU, choć zapytanie odnosiło się jedynie do art. 7 ust. 2 vatU), na tle przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, iż zużycie w/w artykułów spożywczych, jak też ich przekazanie do zużycia przez pracowników oraz przez odwiedzających sporadycznie podatniczkę w celach handlowych kontrahentów – nie rodzi obowiązku podatkowego. Wprawdzie organ w odniesieniu do kontrahentów podatniczki posłużył się sformułowaniem „sporadycznie”, ale nie wydaje się, aby miało to istotne znaczenie biorąc pod uwagę treść norm wynikających z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 cyt. ustawy.

Należy zatem wskazać, iż interpretacja ta stanowi bardzo dobry, a w dodatku – kolejny pozytywny – sygnał dla przedsiębiorców. Przed wszystkim, choć organ o tym nie wspomniał, zaprezentowane przez stanowisko pozostaje w zgodzie z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Przepis art. 75 Dyrektywy odwołuje się bowiem do „celów prywatnych”, a to określenie, jak wskazuje się w literaturze i co raz częściej w orzecznctwie, nie pokrywa się ze sformułowaniem użytym w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 vatU. Przypomnijmy, że polski ustawodawca odwołuje się do „celów osobistych”.

Konkludując należy podkreślić, że tym samym podatnik będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup wskazywanych artykułów spożywczych, jednocześnie nie będąć zobowiązanym do naliczenia podatku VAT od zużycia tych towarów lub przekazania do zużycia dla swoich pracowników lub kontrahentów.

Zostaw komentarz