201212.05
0

Rzeczpospolita z dnia 5 grudnia 2012 r.

Ustawodawca wskazał kolejność – Aleksandra Tarka

W dniu 4 grudnia 2012 r. NSA w poszerzonym składzie (7) wydał wyrok w sprawie ulgi mieszkaniowej na własne celem mieszkaniowe (II FPS 3/12). Chodzi o interpretację nieobowiązującego już art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spór sprowadzał się do ustalenia, czy wydatki na spłatę kredytu refinansowego można zaliczyć do wydatków na „własne cele mieszkaniowe”. NSA uznał, że nie ma ku temu podstaw. Sąd uznał, że przy wykładni art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e cyt. ustawy należy ograniczyć się wyłącznie do wykladni językowej. Sięganie do innych metod wykładni – zdaniem Sądu – byłoby niezgodne z zasadą racjonalnego usawodawcy.

Zostaw komentarz