201310.04
0

Zbiorcza faktura korygująca ciągle rodzi trudności (Wyrok NSA z 14.08.2013 r., I FSK 1198/12)

Przepisy podatkowe ciągle nie nadążają za potrzebami obrotu gospodarczego. Potwierdzeniem tego jest ostatni wyrok NSA dotyczący faktur zbiorczych. Nie można  jednak mieć w tym zakresie zastrzeżeń do NSA. Dziwi natomiast fakt, że ustawodawca pozostaje „głuchy” na wołanie praktyków i samych przedsiębiorców. Przypomnijmy, że § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28.03.2011 r. – w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…) – daje możliwość wystawienia zbiorczych faktur korygujących. Przepis brzmi następująco: „W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać (…)„. Przy takim brzmieniu trudno cokolwiek zarzucić NSA. Sąd oparł się na wykładni gramatycznej i – niestety – trafnie wskazał, że jeżeli w danym miesiącu podatnik dostarczał książki i gazety, a następnie udzielił rabatu tylko odnośnie wszystkich dostaw obejmujących gazety (tj. bez książek), to brak jest podstaw dla wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej. Spółka miałaby prawo do wystawienie takiej faktury tylko wówczas, gdyby rabat dotyczył wszystkich dostaw dla danego klienta w danym miesiącu (tj. i gazet i książek).

Zostaw komentarz