201202.24
0

W dniu 13 marca 2012 roku Sąd Najwyższy Uchwałą w składzie 7 sędziów przesądził, iż konieczne i uzasadnione koszty pomocy prawnej w postępowaniu przedsądowym mogą stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawnieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. akt III CZP 75/11).

Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Zostaw komentarz