201201.31
0

Rzeczpospolita z dnia 5-6 stycznia 2012 r.

Nowe Prawo – Komornik ogłosi w sieci – Marek Domagalski.

6 stycznia wchodzi w życie kwietniowa nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego która nakłada na komorników obowiązek zamieszczania na korporacyjnym portalu informacji o licytacjach nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 955 kpc komornik ma obowiązek co najmniej na 2 tyg przed terminem licytacji ogłosić obwieszczenie o licytacji publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Jak słusznie zauważa autor licytacje komornicze ogłaszane do tej pory wyłącznie na papierze były mało skuteczne. W/w nowelizację oceniać należy pozytywnie, gdyż dzięki niej poszerza się krąg osób do których może dotrzeć obwieszczenie. Zwiększa się również transparentność licytacji. Kolejnym krokiem milowym naprzód byłyby licytacje internetowe, ale na te jednak przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Zostaw komentarz