201201.24
0
0

Od nowego roku dane o przedsiębiorcach tylko w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rzeczpospolita z dnia 2 stycznia 2012 r. Aktualności – Znikają gminne ewidencje – Zofia Jóźwiak. Autorka wskazuje, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2012 r. wójt, burmistrz i prezydent miasta przestali być organami ewidencjonującymi działalność firm….