Transakcja łańcuchowa w UE a VAT
202402.26
0

Transakcja łańcuchowa w UE a VAT

„Transakcja łańcuchowa”, której elementem finalnie miała być „dostawa z montażem” jako jedna z transakcji w łańcuchu dostaw zrealizowanych w obrębie UE – skutki w podatku VAT Ostatnio zgłosił się do naszej kancelarii podatnik VAT, który zamierza oprzeć swój schemat biznesowy z zagranicznymi partnerami na swego rodzaju „łańcuchu” kilku transakcji, gdzie ostatnim „ogniwem” tego łańcucha, według…

Opodatkowanie emerytury z USA
202402.11
0

Opodatkowanie emerytury z USA

Gdzie opodatkować emeryturę z USA? Wracający z USA do Polski często mają dylemat, gdzie płacić podatek od otrzymywanej emerytury na którą ciężko pracowali za Oceanem. W Polsce, czy w USA? A może w każdym z tych krajów będzie pobierany podatek dochodowy? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć poniżej. Sprawa może okazać nieoczywista dla osób, które…

„Nieruchomość” jako przedmiot opodatkowania podatkiem od zabetonowania budzi wątpliwości także w roku 2024
202402.05
0

„Nieruchomość” jako przedmiot opodatkowania podatkiem od zabetonowania budzi wątpliwości także w roku 2024

Z dniem 20.09.2018r. weszła w życie nowelizacja do ustawy – Prawo wodne (zob. Dz.U. poz. 1772). Jej efektem było m.in. to, że na podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od deszczówki nałożone szczególny obowiązek. Już za III kwartał 2018 r. dla wielu podmiotów, a w tym także przedsiębiorców, zaktualizował się obowiązek składania kwartalnie oświadczeń dla celów…

„Podatek od zabetonowania” rodzi trudności interpretacyjne i ryzyka nie tylko dla przedsiębiorców
202402.05
0

„Podatek od zabetonowania” rodzi trudności interpretacyjne i ryzyka nie tylko dla przedsiębiorców

Czym jest „podatek od deszczu” ? Chodzi literalnie o „opłatę za usługi wodne”, co wynika z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo wodne. W naszym systemie prawnym funkcjonuje jednak wiele tego typu „opłat”, które de facto są podatkami. Czasem potocznie są nazywane „parapodatkami”. Czy takie porównania są trafne? Dlaczego zatem ustawodawca w…

Uchwała NSA: czy goodwill podlega PCC?
202203.18
1

Uchwała NSA: czy goodwill podlega PCC?

W orzecznictwie sądów administracyjnych istniała rozbieżność, czy wartość firmy (goodwill) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy tutaj wyjaśnić, że przez dodatnią wartość firmy (tzw. goodwill) rozumie się nadwyżkę ceny nabycia nad wartością rynkową poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do 2018 r. w orzecznictwie sądów administracyjnych dominowało stanowisko, że wartość firmy (goodwill)…

Płatności za granicę tytułem ubezpieczenia obarczone ryzykiem podatkowym w zakresie poboru podatku u źródła
202009.02
1

Płatności za granicę tytułem ubezpieczenia obarczone ryzykiem podatkowym w zakresie poboru podatku u źródła

CIT: Płatności za granicę tytułem ubezpieczenia obarczone ryzykiem podatkowym w zakresie poboru podatku u źródła. W ostatnim wyroku WSA w Poznaniu uznał, że płatność za polisę, realizowana przez polskiego rezydenta (spółkę z o.o.), do zagranicznego podmiotu – podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT). Podstawę stanowi tutaj przepis art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o…

VAT: Zmiany na 2021 będą dotyczyć korekt
202008.21
1

VAT: Zmiany na 2021 będą dotyczyć korekt

Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia Zgodnie z najnowszym projektem do ustawy o podatku od towarów i usług – od 01.01.2021r. zmianie ma ulec ust. 13 w art. 29a VatU. Zniknąć ma zatem uciążliwy obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi. Projektowany przepis ma uzyskać następujące brzmienie: „13. W przypadkach, o których mowa…

Kłopotliwa optymalizacja, czyli podatnicy wkręceni w znak towarowy.
201702.13
1

Kłopotliwa optymalizacja, czyli podatnicy wkręceni w znak towarowy.

Wykorzystanie znaku towarowego w optymalizacji Szukając sposobów na optymalizację dla swoich rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatnicy  bardzo często i przez szereg ubiegłych lat – wykorzystywali do tego celu znak towarowy. Był on jednak wykorzystywany nie tylko w agresywnym planowaniu podatkowym dużych międzynarodowych firm o zasięgu globalnym. Optymalizacja z użyciem znaku towarowego, i to z…

Ulga abolicyjna – interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów.
201612.07
1

Ulga abolicyjna – interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów.

Zagadnienie opisane w interpretacji. W Dzienniku Urzędowym z dn. 4 listopada 2016 r. została opublikowana interpretacja ogólna w sprawie stosowania ulgi abolicyjnej, o której jest mowa w art. 27g. ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. – o podatku dochodowym od osób fizycznych (Nr DD10.8201.1.12016.GOJ). Interpretacja bezpośrednio odnosi się do zastosowania ulgi abolicyjnej (art. 27g…

Podatek u źródła: Oczyszczalnia ścieków bytowych to jednak „urządzenie przemysłowe”.
201610.13
1

Podatek u źródła: Oczyszczalnia ścieków bytowych to jednak „urządzenie przemysłowe”.

Wczoraj, w sprawie naszego Klienta, NSA przesądził, iż spółka która użytkuje oczyszczalnię ścieków bytowych w ramach umowy leasingu – musi pobierać podatek u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyrok z dn. 12.10.2016 r., II FSK 2416/14). Tym samym NSA uchylił wyrok WSA w Poznaniu…