201201.24
0

Rzeczpospolita z dnia 2 stycznia 2012 r.

Aktualności – Znikają gminne ewidencje – Zofia Jóźwiak.

Autorka wskazuje, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2012 r. wójt, burmistrz i prezydent miasta przestali być organami ewidencjonującymi działalność firm. Od nowego roku tylko w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można znaleźć dane o prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto, od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca może podać w CEIDG dane pełnomocnika wraz ze wskazaniem zakresu spraw, w których będzie go reprezentował.

Zostaw komentarz