Wartość nieruchomości zamiennej a VAT ?
201411.14
0

Wartość nieruchomości zamiennej a VAT ?

autor: kategoria: Podatki

VAT: Czy ustalona w decyzji administracyjnej wartość nieruchomości zamiennej – jest kwotą obejmującą podatek VAT ? Zdarzają się przypadki, że osoba wywłaszczona z nieruchomości, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, decyduje się na tzw. nieruchomości zamienne. Dla takiej osoby, jeśli jest podatnikiem VAT, ale także dla jednostki samorządu terytorialnego, gdy idzie o skutki w zakresie podatku…

Świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych
201408.09
0

Świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych

PIT:  Po wyroku NSA z dn. 1.07.2014 r. (sygn. akt II FSK 1066/14), w sprawie zwolnienia  od podatku dochodowego „świadczeń mieszkaniowych” wypłacanych żołnierzom zawodowym – konieczna będzie uchwała NSA. Na początku tego roku NSA wydał dwa wyroki (II FSK 2625/13 i  II FSK 2626/13),  którymi orzekł, że „świadczenia mieszkaniowe” wypłacane żołnierzom w latach 2010-2011 –…

Zagraniczne szkolenia a podatek
201407.08
0

Zagraniczne szkolenia a podatek

CIT/PIT: Mogą przyjść trudne czasy dla tzw. „turystyki szkoleniowej” (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 05.06.2014 r., sygn. akt I SA/Po 1275/13). Wskazany wyrok WSA w Poznaniu, wydany w sprawie I SA/Po 1275/13, stanowi jedynie potwierdzenie, że w sprawie „kosztów reprezentacji” – niewiele się zmieniło. W dniu 17.06.2013 r., NSA – orzekając w poszerzonym składzie…

Ograniczając kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych – polski ustawodawca wykroczył poza zakres Decyzji Rady
201405.26
0

Ograniczając kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych – polski ustawodawca wykroczył poza zakres Decyzji Rady

VAT: Ograniczając kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych – polski ustawodawca wykroczył poza zakres Decyzji Rady z dn. 17 grudnia 2013 r. Decyzją wykonawczą z dn. 17 grudnia 2013 r. Rada Unii Europejskiej upoważniła Polskę do zastosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art….

Kiedy zabudowany teren budowlany nie jest zabudowany?
201405.24
0

Kiedy zabudowany teren budowlany nie jest zabudowany?

VAT/Nieruchomości: Kiedy zabudowany teren budowlany nie jest zabudowany? Jak pokazuje praktyka, udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie – nie jest łatwe. Kłopoty w tym zakresie mają nie tylko podatnicy, ale także organy podatkowe oraz sądy, co w znacznej mierze wynika z trudności w jednoznacznym zrozumieniem motywów, jakimi kierował się TSUE wydając wyrok w sprawie Don…

Odliczanie podatku naliczonego po 1 kwietnia 2014 r. w związku z leasingiem
201405.21
0

Odliczanie podatku naliczonego po 1 kwietnia 2014 r. w związku z leasingiem

VAT: Czy po 1 kwietnia 2014 r. można odliczać 50% podatku naliczonego, jeżeli podatnik, przed tą datą, odliczył już 60% kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu osobowego ? Jak było do 31 marca 2014 r. ? Przepisy regulujące zasady odliczania podatku VAT, gdy idzie o nabycie i leasing samochodów – należą do najbardziej…

Kiedy zaniechana inwestycja może być kosztem podatkowym
201405.12
0

Kiedy zaniechana inwestycja może być kosztem podatkowym

CIT: Kiedy – zdaniem WSA w Poznaniu – zaniechana inwestycja może być kosztem podatkowym (I SA/Po 583/13). Wyrokiem z dn. 23.01.2014 r. (I SA/Po 583/13) WSA w Poznaniu wypowiedział się w kwestii dotyczącej rozliczenia w kosztach uzyskania zaniechanej inwestycji. W istocie chodziło o to, jak rozumieć pojęcie „w dacie likwidacji” zaniechanej inwestycji. Przypomnijmy na wstępie…

Nowy certyfikat rezydencji podatkowej nie jest wymagany.
201404.07
0

Nowy certyfikat rezydencji podatkowej nie jest wymagany.

PIT/CIT: Nie trzeba dysponować nowym certyfikatem rezydencji, jeśli stan faktyczny nie uległ zmianie. Tak wynika z wyroków NSA z dn. 04.09.2013 r. (II FSK 2579/11 oraz II FSK 2580/11). Dwoma powyższymi wyrokami NSA potwierdził, że płatnik nie musi, przed każdą wypłatą, pozyskiwać od podatnika podatku dochodowego certyfikatu rezydencji. Przypomnijmy, że zgodnie z regulacjami zawartymi w…

Odpłatne zbycie nieruchomości nie ujętej w ewidencji środków trwałych
201402.19
0

Odpłatne zbycie nieruchomości nie ujętej w ewidencji środków trwałych

PIT: Odpłatne zbycie nieruchomości nie ujętej w ewidencji środków trwałych (Uchwała NSA II FPS 8/13) NSA w dn. 17.02.2014 r. (II FPS 8/13) podjął uchwałę siódemkową w sprawie dotyczącej ewentualnych skutków podatkowych wynikających na tle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PdofU) w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Ściślej, chodziło o to, czy odpłatne…

Organizacja małej loterii fantowej a podatek dochodowy od osób fizycznych
201312.31
0

Organizacja małej loterii fantowej a podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT: Organizacja małej loterii fantowej a podatek dochodowy od osób fizycznych Ustawą z dn. 26.05.2011 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 779) ustawodawca wprowadził do ustawy o grach hazardowych (dalej „GrhU”) – dość istotne zmiany. Chodzi przede wszystkim o dodany art. 7 ust. 1a GrhU oraz dalsze przepisy, na mocy których zliberalizowano wymagania, gdy idzie o…