201412.04
0
autor: kategoria: Prawo, Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE: Opłata od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim budynków wynosi 40 zł (uchwała SN z dnia 26.11.2014 r., III CZP 86/14)

Sąd Rejonowy w Augustowie zwrócił wniosek o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu wraz z własnością wybudowanego na nim budynku. Zwrot nastąpił z powodu nieopłacenia opłaty sądowej od wniosku. Zdaniem Sądu Rejonowego opłata na podstawie art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych powinna wynosić 2.000 zł. Zgodnie z powołanym przepisem, opłatę stałą w wysokości 2.000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Z kolei wnioskodawcy uiścili opłatę w wysokości 40 zł.

Wnioskodawcy wnieśli zażalenie do Sądu Okręgowego w Suwałkach. Argumentowali, że art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczy zasiedzenia własności nieruchomości, a nie prawa użytkowania wieczystego. Ich zdaniem żaden przepis szczególny nie reguluje wysokości opłaty sądowej w sprawie o zasiedzenie użytkowania wieczystego. W związku z tym, na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata powinna wynosić 40 zł. Zgodnie z powołanym przepisem, opłatę stałą w wysokości 40 zł pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Rozpatrując zażalenie, sąd II instancji powziął wątpliwości. W w/w ustawie nie ma wyraźnego uregulowania dotyczącego opłaty sądowej od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego. W ustawie są dwa przepisy, które pośrednio regulują tę kwestię. Art. 23 pkt 1 wskazuje, że od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego pobiera się opłatę w wysokości 40 zł, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Z kolei zgodnie z art. 40 ustawy opłatę w wysokości 2.000 zł pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Zasiedzenie użytkowania wieczystego nie jest możliwe bez jednoczesnego nabycia prawa własności wybudowanego na nim budynku. W związku z tym, SO zastanawiał się, czy powinna zostać pobrana jedna, czy może dwie rożne opłaty: za zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności.

SO zwrócił się do SN z zapytaniem w przedmiotowej sprawie. SN miał rozstrzygnąć, czy należy pobrać jedną, czy dwie opłaty oraz w jakiej wysokości.

SN w uchwale z dnia 26.11.2014 r. orzekł, że od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim budynków pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 40 zł na podstawie art. 23 pkt 1 w/w ustawy.

Oznacza to, że wnioskodawca składający wniosek o stwierdzenie zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wybudowanego na nim budynku, nie płaci 2.000 zł tytułem opłaty sądowej, a jedynie 40 zł.

Katarzyna Matuszczak
prawnik

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. *