201412.14
0

VAT: Minister Finansów potwierdził, że stawka podatku VAT w zakresie wstępu na siłownię wynosi 8%.

W dn. 02 grudnia 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (PT1/033/32/354/LJU/14) dotyczącą zastosowania stawki podatku VAT dla do usług związanych z rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu. Chodzi o usługi ujęte pod poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług („Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”).

Spór co do tego jak rozumieć zwrot „wyłącznie w zakresie wstępu” znany jest chyba wszystkim podatnikom prowadzącym siłownie, sauny, etc. W sporze tym chodziło o to, czy prawo do zastosowania stawki 8% VAT należy odnieść tylko do biernego korzystania z danych obiektów, czy też może należało takie prawo wiązać z typowym korzystaniem z urządzeń tam się znajdujących.

Na naszym portalu zwracaliśmy już uwagę na ten problem m.in. w związku z wyrokiem NSA z dn. 30.01.2014 r. (I FSK 311/13). Wyrok ten dotyczył kart wstępu na siłownię. NSA jednoznacznie wskazał, iż nie ma podstaw aby zawężać przedmiotowy zwrot do biernego korzystania z danego obiektu.

Do wyroku NSA z dn. 30.01.2014 r. nawiązał bezpośrednio w swojej interpretacji ogólnej także Minister Finansów. W interpretacji czytamy: „Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa wdanych przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (…). Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię , które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, Opodatkowane są zaś stawką podstawową”.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że interpretacja ogólna Ministra Finansów bezpośrednio odnosi się tylko do poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT. Jak wiemy także inne pozycje załącznika nr 3 posługują się spornym zwrotem („wyłącznie w zakresie wstępu”). Chodzi tutaj o poz. 182-184. Trudno jednak zakładać, aby po wydaniu tej interpretacji organy podatkowego stosowały wnioski z niej płynące wyłącznie do usług ujętych w poz. 186. Byłoby to po prostu nielogiczne i nieracjonalne, i to tym bardziej, że w treści interpretacji Minister Finansów zwraca uwagę także na te inne pozycje.

Zostaw komentarz