201301.080

Przekazanie artykułów spożywczych do zużycia wolne od VAT.

Podatnik VAT, który odliczył przy nabyciu artykułów spożywczych podatek VAT, a następnie przekazał te artykuły do zużycia przez swoich pracowników i kontrahentów – nie ma obowiązku naliczania VAT. Tak wynika z najnowszej interpretacji Ministr Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP2/443-1016/12-2/MN). W swojej interpretacji indywidualnej z dnia 03 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej…

201212.280

Członek rodziny może żądać także zadośćuczynienia

Członek rodziny może żądać także zadośćuczynienia (uchwała SN III CZP 93/12). Rzeczpospolita z dnia 28 grudnia 2012 r. Korzystna uchwała SN w sprawie roszczeń o zadośćuczynienie dochodzone od firm ubezpieczeniowych przez członków najbliższej rodziny zmarłego na skutek wypadku komunikacyjnego. Przedmiotowa kwestia obecnie nie budzi już wątpliwości bowiem kwestię tą rozstrzygnął sam ustawodawcy. Dodany ustawą z…

201212.100

Nieujawnione przychody

Nieujawnione przychody – wyrok NSA z dn. 29.11.2012 r. (II FSK 786/11) Czy darowizna jest opodatkowana PIT ? Okazuje się, że tak. Sprzyja temu niejednolite orzeczictwo NSA. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Ten…

201212.010

Nieujawnione źródła. Prawo czy bezprawie?

Postępowania z nieujawnionych źródeł – praktyka stosowania prawa przez organy podatkowe (kontroli skarbowej) i sądy administracyjne musi ulec zmianie. Postępowania w zakresie nieujawnionych źródeł rodzą liczne i różnorodne wątpliwości. W tym miejscu zwracamy uwagę tylko na jeden wycienk całości problemu, jaki wiąże się ze stsosowaniem art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym…

201211.300

Faktura przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi

Faktura wystawiona przed wydaniem towaru nie rodzi obowiązku podatkowego (Wyrok NSA z 08.11.2012 r., I FSK 39/12) Problemy z ustaleniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług mogą powstać, gdy podatnik wystawił fakturę przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, a każde z tych zdarzeń miało miejsce w innym miesiącu (kwartale). Z takim właśnie dylematem…

201211.300

Premia pieniężna po nowemu

Interpretacja ogólna w sprawie premii pieniężnych (PT3/03310/423/AEW/12/T-618) W dniu 27.11.2012 r. Min.Fin. wydał nową interpretację ogólną dotyczącą premii pieniężnych (PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618). Oceniając jej doniosłość dla praktyki – w pierwszej kolejności – należy zwrócić uwagę, że nowa interpretacja uchyla wcześniejszą interpretację ogólną z dn. 30.12.2004 r. (PP3-812-1222/2004/AP/4026). Kontrowersje, jakie wywołała owa „stara” interpretacja i obrosłe na jej…

201211.280

Zakres odpowiedzialności.

SN ułatwia dochodzenie roszczeń od firm ubezpieczeniowych Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych budził i nadal budzi wiele kontrowersji. Jednym z istotnych problemów dla poszkodowanych jest zagadnienie dotyczące podstaw i zakresu odpowiedzialność ubezpieczyciela za zwrot wydatków poniesionych przez poszkodowanego w związku z najmem pojazdu zastępczego. Stanowisko towarzystw ubezpieczeniowych…

201211.270

Zawieszone emerytury po wyroku TK (K 2/12)

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12 orzekł, że wprowadzenie obowiązku rozwiązania stosunku pracy wobec osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z wyrażoną w art. 2 konstytucji zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez…