201202.240

Koszty pomocy prawnej w postępowaniu przedsądowym mogą stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawnieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W dniu 13 marca 2012 roku Sąd Najwyższy Uchwałą w składzie 7 sędziów przesądził, iż konieczne i uzasadnione koszty pomocy prawnej w postępowaniu przedsądowym mogą stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawnieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. akt III CZP 75/11). Uzasadnione i konieczne koszty…

201201.310

Obwieszczenia o licytacji on- line.

Rzeczpospolita z dnia 5-6 stycznia 2012 r. Nowe Prawo – Komornik ogłosi w sieci – Marek Domagalski. 6 stycznia wchodzi w życie kwietniowa nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego która nakłada na komorników obowiązek zamieszczania na korporacyjnym portalu informacji o licytacjach nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 955 kpc komornik ma obowiązek co najmniej na 2 tyg przed…

201201.310

Dochodzenie zaległości czynszowych.

31 | 01 | 2012 Rzeczpospolita z dnia 13 stycznia 2012 r. Poradnik Prawny – Czasem trzeba iść do sądu – Michał Kosiarski i Przemysław Wojtasik. Brak zapłaty czynszu przez Najemcę jest jednym z głównych problemów trapiących Wynajmującego. Jak słusznie zauważa Autor w przypadku, gdy Najemca nie realizuje postanowień podpisanej umowy najmu w zakresie regulowania…

201201.310

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Rzeczpospolita z dnia 28 grudnia 2011 r. Nowe Prawo – Spółka s24: będzie poślizg – Marek Domagalski. Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych uchwaloną w dniu 1 kwietnia 2011 r. wraz z nadejściem Roku 2012 rejestracja spółki z o.o. miała trwać 1 dzień a dotychczasową formę rejestracji miał wyprzeć Internet. Niestety jak wskazuje autor w…

201201.240

Dane przedsiębiorców wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością podlegają ochronie.

Rzeczpospolita z dnia 17 stycznia 2012 r. FIRMA A KONSUMENT – Informacje o przedsiębiorcach mogą być zbiorem pod ochroną – Michał Kołtuniak. Autor wskazuje, że od 1 stycznia 2012 r. zakres oddziaływania ustawy o ochronie danych osobowych rozszerzył się na dane prowadzących działalność gospodarczą. Konsekwencję powyższego stanowi fakt, iż od początku roku skończyła się możliwość…

201201.240

Od nowego roku dane o przedsiębiorcach tylko w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rzeczpospolita z dnia 2 stycznia 2012 r. Aktualności – Znikają gminne ewidencje – Zofia Jóźwiak. Autorka wskazuje, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2012 r. wójt, burmistrz i prezydent miasta przestali być organami ewidencjonującymi działalność firm….

201201.240

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownik może wykorzystać do końca września.

Rzeczpospolita z dnia 30 grudnia 2011 r. Ustawa Deregulacyjna – Zaległy urlop można odebrać do końca września – Mateusz Rzemek. Autor niniejszego artykułu wskazuje, iż od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegnie przepis art. 168 kodeksu pracy. Zgodnie z powyższą zmianą niewykorzystany w poprzednim roku urlop wypoczynkowy pracownik może wykorzystać do końca września, a nie…

201201.240

Od 1 stycznia 2012 r. odpisy z KRS będą miały moc dokumentu urzędowego.

Rzeczpospolita z dnia 30 grudnia 2011 r. Aktualności – Internetowy odpis z KRS w pełni ważny – dom. Autor wskazuje, że zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 13 maja 2011 r., od 1 stycznia 2012 r. odpisy z elektronicznego rejestru spółek będą miały moc dokumentu urzędowego. Tym samym, w myśl…